Skip to main content

Hoe realiseer je een bouwput van 9 meter diep?

03/03/2016

De bouwput van K-Tower krijgt stilaan vorm.

Het is geen eenvoudige opdracht om vlak naast het bestaande schoolgebouw enerzijds en de Leie anderzijds een parking bestaande uit 3 ondergrondse verdiepingen te realiseren. Hier is dan ook een specifieke techniek voor vereist. De eerste 3 maanden van de werf is er vanop het maaiveld een ondergronds waterscherm gemaakt door middel van de zogenaamde CSM-techniek: Bij de CSM-techniek wordt de grond ter plaatse mechanisch gemengd met een bindmiddel, om zo de mechanische eigenschappen van de grond te verbeteren en het water te remmen.

In deze in de grond gevormde CSM-wand werden vervolgens stalen damplanken geplaatst, die enerzijds als beschoeiing en anderzijds voor de waterdichting van de parking zorgen. Op deze manier is er in de grond als het ware een verstevigde wand rond de kelder gemaakt, die tijdens het uitgraven bijkomend wordt verankerd in de grond.

Tot begin maart wordt binnen deze wand de grond uitgegraven en kan er gestart worden met het bouwen van de funderingen van de K-Tower.