Skip to main content

Een waardige geschiedenis

Welkom terug

Men kan moeilijk om de invloed van het St-Amandscollege, nu Guldensporencollege, op de omringende wijk heen. Niet alleen door de terreinen, die historisch gezien een groot deel van Overleie uitmaakten, maar ook door de alomtegenwoordige toren, heeft het College het uitzicht van de buurt sterk bepaald. Ook dankzij de vele duizenden afgestudeerden die ver zijn uitgezwermd, heeft de school prestige weten op te bouwen waar de stad trots op mag zijn.

Om de groei van het internaat te kunnen volgen, werden in 1971 de modernistische toren en bijbehorend sokkelgebouw voltooid: 18 verdiepingen met een 350-tal kamers bovenop een sokkel waarin gemeenschappelijke voorzieningen een plaats kregen zoals een studiezaal, keuken met refter en het secretariaat. Vooral de toren bepaalde decennialang mee het uitzicht van de stad en symboliseerde de bloeiperiode van het College. Vandaag functioneert enkel het lang gestrekte sokkelgebouw samen met de onderste vijf verdiepingen van de toren.

collegetoren-geschiedenis-04

Vooral de toren bepaalde decennialang
mee het uitzicht van de stad

Het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk organiseerde daarom in 2006 een wedstrijd voor de herbestemming van de toren. In 2007 besliste de jury onder leiding van toenmalig Vlaams Bouwmeester Marcel Smets het project van Van Roey Vastgoed en Koramic Real Estate in samenwerking met de architecten Samyn & partners te selecteren. Het project ondersteunt het Guldensporencollege financieel om zijn campus grondig te renoveren en waar nodig uit te breiden, terwijl de stad haar baken behoudt.

De nieuwe toren wordt het pronkstuk langs de heraangelegde Leieboorden. Een iconisch en beeldbepalend gebouw in de stad en langs de Leie.